Privatumo politika

Norime informuoti, kad VšĮ „Asorti“ studija vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 1. Bendrosios nuostatos
  1 Ši privatumo politika reglamentuoja VšĮ „Asorti“ internetinės sistemos (toliau – www.asortistudija.lt ) ir www.asortistudija.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  1.2 Internetinėje sistemoje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.asortistudija.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
 2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  2.1 www.asortistudija.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
  2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
  2.2 www.asortistudija.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
  2.2.1 apdoroti Jūsų paslaugų užsakymus;
  2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
  2.2.3 spręsti problemas, susijusias su paslaugų suteikimu;
  2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 3. Registracijos pateikimo taisyklės
  3.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis suteikiamomis paslaugomis.
 4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
  4.1 Jūs turite teisę bet kada keisti, atnaujinti ir/ar panaikinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@asortistudija.lt arba telefonu +370 623 04 747
 5. Asmens duomenų naudojimas „Asorti“ studijos naujienlaiškiams siųsti?
  5.1 Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums naudoti Jūsų asmens duomenis „Asorti“ studijos naujienlaiškiui siųsti. Tai galite padaryti:
  5.1.1 registruodamiesi svetainėje tam skirtoje vietoje, pavadinimu „Prenumerata“, joje įrašę savo el-paštą;
  Šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti pranešdami apie atsisakymą e. būdu.
  Sutikimo atšaukimas neįpareigoja mūsų automatiškai sunaikinti Jūsų asmens duomenų.
 6. Slapukai (angl. cookies)
  6.1 Interneto tinklapyje yra naudojami slapukai (Cookies). Techniniai slapukai yra reikalingi interneto tinklalapio funkcionalumui bei statistikai.
 7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
  7.1 www.asortistudija.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami internetiniame puslapyje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.
Style switcher RESET
Color scheme